Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski - Dziekan Wydziału Leśnego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Członkowie

prof. Walter Lee Daniels - Crop and Soil Environmental Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg VA, USA

prof. Majeti N.V. Prasad - Department of Plant Sciences, University of Hyderabad, India

prof. dr hab. Stanisław Baran - Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Brożek - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Mirosława Gilewska - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. inż. Tadeusz Gołda ­- Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, dr h.c. - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jacek Oleksyn - Instytut Dendrologii Pan w Korniku

prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiedzki - Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR

Członkowie:

Dr inż. Bartłomiej Woś

Dr inż. Michał Jasik

Mgr inż. Justyna Likus-Cieślik

Mgr inż. Katarzyna Dudek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies