Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej

Ważne informacje

Rozpoczęcie rejestracji uczestników Konferencji - 16 stycznia 2017
Zakończenie I terminu rejestracji uczestników oraz przesyłania streszczeń - 31 marca 2017
Informacja o przyjęciu streszczeń - 15 kwietnia 2017
Zakończenie II terminu rejestracji uczestników - 30 kwietnia 2017
Termin realizacji opłaty konferencyjnej 15 maja 2017

Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie, zakwaterowanie w DS i wynosi (PLN):


Uczestnik/Doktorant

Kraków

Sesja terenowa

Bełchatów

I termin rejestracji

650 / 200

250

II termin rejestracji

900 / 300

250

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem Reclamation

Autorzy chcący wygłosić referat lub zaprezentować poster proszeni są o przesłanie streszczenia (w języku polskim i angielskim) nieprzekraczającego jednej strony A4 formatu MS Word (czcionka Times New Roman 12, interlinia pojedyncza, marginesy 2,5 cm) na adres recl@ur.krakow.pl . Streszczenie powinno zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów, afiliację, e-mail kontaktowy, treść oraz słowa kluczowe. Zaakceptowane streszczenia zostaną opublikowane w książce abstraktów.

Planowana jest publikacja pełnych wersji artykułów w następujących czasopismach: Sylwan , Folia Forestalia Polonica , Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris . Prosimy o przesyłanie pełnych wersji artykułów bezpośrednio do redakcji wymienionych czasopism z dopiskiem nazwy i daty konferencji.


W związku z licznymi zapytaniami o przesunięcie terminu nadsyłania streszczeń, został on przedłużony do dnia 15 kwietnia 2017 r. Termin podania informacji o przyjęciu streszczeń zostaje automatycznie przesunięty do końca kwietnia 2017 r.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies